En företagsfotografering kan ske i min studio eller på plats i företaget. Ofta är det människor i företagen jag fotograferar. Det kan vara porträtt eller bilder då personen är i action. En företagsfotografering kan även vara produktfotograferging, byggander eller saker.

En eventfotografering sker där eventet är. Jag är med då det händer där det händer och tar alla bilder ni vill ha för att bevara eventet i bilder. Ett event kan vara alla former av tillställningar, tvävlingar och dokumentation av en händelse.

​Boka fotografering

Ta kontakt så planerar vi er fotografering.